Styrelsen

Thomas Carp ordf 044 721 8330
Ulla-Britt Ingman sekr
Torolf Höglund kassör
Gunilla Kattil
Matias Kullbäck

Kapten/banmästare

Mats Ingman 041 4341811
Carola Löf 045 1800152

Tävlingskommitten

Matias Kullbäck ordf 050 5345354
Niklas Blomqvist
Carola Löf
Jan-Erik Södergård

Bankommitten

Torolf Höglund
Peter Jansson
Jyri Pellonpää
Ossi Hautanen
Lars Jåfs

Damkommitten

Marja-Lena Södergård
Bernice Haga
May Wikström
Karin Norrgård
Birgit Gref
Terese RIntamäki

Juniorkommitten

Ulf Friman ordf
Adam Jansson
Noah Grannas
Sebastian Granholm

Seniorkommitten

Mats Ingman 041 4341811
Siv Höglund
Harry Norrgård
Lars-Erik Gref

Finanskommitten

Anders Bondén
Sten Rintamäki
Lars-Erik Hanner
Thomas Carp
Christoffer Wiik