Styrelsen

Peter Nyman ordf 0400 588550
Ulla-Britt Ingman sekr
Torolf Hölund kassör
Gunilla Kattil
Magnus Bengs

Kapten/banmästare

Torolf Höglund 050 5218418
Gunilla Kattil

Tävlingskommitten

Tom Löf ordf 0500 569305
Gunilla Kattil
Niklas Blomqvist
Matias Kullbäck
Carola Löf

Bankommitten

Ossi Hautanen
Magnus Bengs
Jyri Pellonpää
Jan-Erik Södergård
Torolf Höglund
Anders Blusi
Peter Jansson

Damkommitten

Ulla-Britt Ingman ordf 041 4341812
Bernice Haga
Annika Wörlin-Påhls
Ulrika Söderholm-Blusi
Birgit Gref
Camilla Nyman

Juniorkommitten

Peter Nyman ordf 041 4341812
Camilla Nyman
Mats Ingman
Ulf Friman
Alexander Rex

Seniorkommitten

Lars-Erik Gref
Siv Höglund
Helmer Fors
Mats Ingman

Medlemkommitten

Britt-Marie Hautanen ordf 050 5900759
Carola Löf
Siv Höglund

Finanskommitten

Anders Bondén
Sten Rintamäki
Lars-Erik Hanner
Thomas Carp