Naiskomitea


Marja-Lena Södergård
Bernice Haga
May Wikström
Karin Norrgård
Birgit Gref
Terese RIntamäki