Höstmöte


Medlemmarna i Vörå Golf rf kallas till föreningens vårmöte som hålles söndagen den 26 november 2017 klockan 18.00 vid klubbhuset, Skidbacksvägen 16

Vid höstmötet behandlas de i föreningens stadgar §11 sagda ärenden

§ 1
Mötet öppnas

§ 2
Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare, för mötet

§ 3
Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras

§ 4
Föredragningslistan för mötet godkännes

§ 5
Verksamhetsplan och budget för år 2018, anslutnings- och medlemsavgifter för 2018

§ 6
Val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen

§ 7
Val av bokförare, verksamhetsgranskare och dennes suppleant

§ 8
Val av kaptener och kommittéer

§ 9
Övriga ärenden

§10
Mötet avslutas

Vörå Golf rf

Styrelsen


Du är varmt välkommen på en golfrunda till Vörå!


Vörå Golfbana sträcker sig naturskönt runt Baggberget invid Vörå Skidcentrum. 9 håls banan öppnades för allmänheten i juli 2009.


För spel på banan krävs green card och medlemskap i en golfförening.


Alla spelrundor 9 eller 18 hål på banan antecknas i spelboken, som finns i bruna lådan. Kom ihåg betalningssätt (årsavgift/biljettnummer/euro) och eventuella rabatter. Pengar och biljetter lämnas i metallådan.


GREEN FEE AVGIFTER
Vuxna
30 € dags greenfee
25 € / 9 hål

Juniorer < 22 år
5 € / dags greenfee

NYHET - PAY AND PLAY

Nu kan du spela på banan utan greencard om du spelar tillsammans med en medspelare som innehar greencard. Green fee erlägges enligt ovan.

ÅRSAVGIFTER
Vuxna 300,00 € (förutsätter spelrätt via aktie).
Juniorer under 22 år 54,50 € (behöver inte spelrätt via aktie).
Den som erlagt årsavgift kan spela obegränsat antal rundor på banan. Aktieägare kan alternativt erhålla 30 spelbiljetter mot erläggande av årsavgift. Juniorer under 18 år som är bosatta i Vörå spelar gratis på banan.

MEDLEMSAVGIFTER
Vuxna 85,00 €
Inskrivningsavgift 20,00 €
Juniorer under 22 år 20,00 €

Kontaktpersoner:
Medlemskap: Christer Kattil, 050-4367472
Aktier: Sten Rintamäki, 050-5597795

AKTIEERBJUDANDE

Golfbaggen Abs aktier till salu

Pris 1850€ (även på avbetalning)

Ring Sten Rintamäki 050 5597795

VÄDER

Foreca

yr.no

Metr.inst